Images 2013  USA Trip Jan 2013 

USA Trip Jan 2013

January 2013
LA with John and Johanna - January 28
Day Hike 1 - January 28
Smores - January 28
Mon Dinner - January 29
Moonlight Hike - January 29
Steak Dinner - January 30
Chili Competition - January 31
February 2013
Hike 2 - February 01
hike 3 - February 03Highslide JS
DSC_4362.JPG
Highslide JS
DSC_4460.JPG
Highslide JS
DSC_4461.JPG
Highslide JS
DSC_4462.JPG
Highslide JS
DSC_4463.JPG
Highslide JS
DSC_4464.JPG
Highslide JS
Stitch.jpg